A A A

Квантовата терапия

 

 

 


 

Квантите – най малките частици енергия – пронизват цялата Земя с всичките и обитатели от самото начало на времето. Всички ние буквално се къпем в океан от кванти. Човечеството е осъзнало този факт преди около 100 години, тогава е била и създадена науката “Квантова физика” – науката за най малките частици. Както е доказано енергията не е непрекъсната, а се предава на порции, така наречените кванти енергия.  Квант е най-малката частица съществуваща във Вселената.  Съществуването и се мени от материя в енергия.

 

1

КЛИКНИ ЗА ГОЛЯМ РАЗМЕР

 

Кратко схематично описание на квантовата терапия. Разбира се това е много опростено обяснение и не са засегнати информационните аспекти.


Човек – това е съвкупност от огромно число клетки. Състоянието дали е болен или здрав се определя от тяхната способност да осъществяват свойте функции, които се свеждат до газообмен (условно казано “дишане”), пренасяне, преработка и синтез на различни типове и видове молекули. Всички тези процеси се извършват на молекулно и субмолекулно ниво. Нарушаването на който и да е етап от тези процеси се нарича болест. Т.е. намалената активност на клетките води до заболяване на организма.

 

В резултат на научни изследвания е разработен модел съгласно който човешкия организъм е ограден от електромагнитна “обвивка” която съдържа информация за състоянието и развитието на организма. Живите клетки изпускат слаби електромагнитни вълни – това е вследствие на факта, че всички техни съставящи частици носят определен електрически заряд. Като следствие всяка една молекула в организма има свое слабо магнитно поле. Например движението на кръвта и лимфите по съдовете – това е движение на електрически заредени частици които си взаимодействат със съдовете и помежду си като се отблъскват или привличат. Всичките тези сложни и взаимосвързани процеси изграждат общата картина на електромагнитната обвивка на човешкия организъм. От физиката е известно, че ако честотата на колебанията която се налага върху едно тяло съвпада с неговата честота на трептене възниква резонанс, при което амплитудата на трептене на самото тяло се увеличава. По този начин въздействайки на човешките клетки с определена дължина на вълната която е близка до тяхната се увеличава активността на самите клетки и по този начин те започват да “общуват” с околната им среда по-добре. В това се състои и същността на квантовата терапия – облъчването на клетките и молекулите с кванти енергия, като по този начин увеличават тяхната собствена активност без намеса на каквито и да било други въздействия. Уникалното на този метод за лечение е, че се базира на разбирането за естествената самоорганизираща се система на човешкия организъм. Въздействието е информационно, като се стимулират собствените му сили. Съвременната медицина за разлика от традиционната източна се опитва да достигне до местата където е нарушена работата на клетките чрез химически медикаменти, хирургически инструменти и други подобни методи.  Квантовата медицина използва много по-деликатни и прецизни методи на въздействие.

 

Основната дейност на един съвременен електронен апарат за Квантова терапия е да достави кванта (порцията кванти) там където организма има нужда от това. Освен това апарата трябва да може да въздейства с различни дължини на вълната (честоти на резонанс) върху магнитната система на организма за да може да въздейства върху всички молекули и клетки . Ефективността на апарата зависи и от мощноста на излъчвания поток енергия – т.е. свойството на енергията да прониква в тъканите. Когато излъчваните порции енергия (кванти) се предават на определени времеви интервали (модулация) се ускорява допълнително активността на клетките. Професионалният електронен апарата "Hera" отговаря на всичките тези изисквания.