A A A

Повече за сребърната водаСРЕБРОТО И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА
 

*Информация за апарата за сребърна вода "Ponor" може да намерите ТУК

 

За полезните свойства на среброто документално е известно от преди 500 години преди новата Ера. Хората отдавна са обърнали внимание на изразените бактерицидни свойства на среброто. Това е олигодинамичното действие на тежките метали към които спада и среброто, явявайки се най-малко токсичния сред тях. В действителност най-активен се оказва сребърният йон Ag+, който има 47 електрона(ел) на 5 орбитални енергетични нива и на s,p,d – орбитални поднива =1s2, 2s22p6, 3s23p63d10, 4s24p64d10, 5s1.

Едновременно Ag+ образуват 4 донорско-акцепторни връзки : 1 ел донорски от наличните орбити 5s, + 1 ел акцепторен от 4p + 3 ел донорски на 3p орбита, а s/p хибридизация на орбитите на поднивата, увеличава количествата на връзките, което активизира Ag+.

Заради това йоните на среброто лесно влизат във всевъзможни връзки, образувайки като правило необратими съединения, които пречат на неговото проникване в живия организъм.

Например в стомаха йоните на среброто лесно се свързва с аниона на хлора, което води до образуването на малкоразтворимия сребърен хлорид, а съединявайки се с молекулите на белтъчините, сребърните йони предизвикват необратими изменения във вид на приципитации.

Обаче, във воден разтвор, йоните на среброто увеличават 5-кратно количеството на донорско-акцепторните връзки и едновременно значително увеличават образуването на допълнителни връзки за сметка на s/p хибридизация на орбиталните поднива, което рязко повищава активността на сребърния йон и способства за образуването на достатъчно устойчива връзка между отрицателния кислород и положителния сребърен йон (OH_ + Ag+).

Примерната химична конструкция на една донорско-акцепторна връзка Ag+ и H2O съответства на неустойчиво (обратимо) състояние във вида AgH2O+ =H+ +(OH_ + Ag+) или във вид Ag(H2O)2+ = H2O + H2O = H3O+ + (OH_ + Ag+).

В резултат във воден разтвор йоните на среброто запазват своята активност за сметка на тяхната устойчива стабилизация във вид на стабилизирано хидратирано сребро – колоидно сребро. Това се обуславя от свойствата на биполярната молекула на водата да образува водородни връзки, като в резултат молекулите на водота образуват „обвивки” и могат да екранират взаимното въздействие между аниони и катиони, което способства за устойчива дисоциация на йоните в разтвора: OH_ (H3O) Ag+.

Фактически, фрагменти от молекулата на водата образуват около сребърния йон достатъчно устойчиви „обвивки”, съхранявайки свободния и активен йон на среброто.

По този начин, даже да попадне в стомаха, стабилизираното хидратирано сребро не се поддава на значителното действие на йоните на хлора и безпрепиятствено преминава в организма. Така лесно, под защитата на молекулите на водата, йоните на среброто преминават в организма и през кожата. Циркулирайки в кръвния поток и сред течната среда на тъканите, хидратираните йони на среброто безпрепиятствено проникват в патогенните микроорганизми, вируси и гъби през тяхната клетъчна стена, като след това се свързват с дихателните ферменти и блокирайки дихателната функция, довеждат до тяхната смърт. При това патогенните микроорганизми не могат да иработват устойчивост към смъртоносното въздействие на среброто, както те правят по отношиние на антибиотиците. Обаче, полезната флора на стомаха не се унищожава от йоните на среброто и даже помагат да се пребори с дисбактериозата, стимулирайки растежа на повече съвършенни бактерии, полезни за човека.

Основния път за проникване на сребърните йони в организма ня човека е през стомаха. Известни са методи за вливане на сребърни йони венозно, но и през кожата среброто прониква достатъчно активно, образувайки при контакта си с нея хидратирани йони. Затова всеки контакт със сребро обогатява организма на човека със сребро и на това се отдава полезността на сребърните украшения.

Достоверно е установено, че бактерицидните свойства на среброто са 5 пъти по-активни от тези на хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други силни окислители, като във връзка с това от 40-те години на миналия век до сега успешно действа водопровод със сребърна вода в Германия и в Иран, а днес водата в много басейни се обеззаразява със сребро.   По данни на различни автори, йоните на среброто унищожават от 260 до 650 различни патогенни микроорганизми, вируси и гъби, което превъзхожда възможностите даже на най-силните антибиотици, които унищожават най-много 10 различни патогенни бактерии. Само при външно приложение на сребърна вода, тя се оказва 90 пъти по-активна от пеницилина. Не случайно по индийска традиция, тънки сребърни ленти се добавят към храната за предотвратяване на стомашни и нфекции.

По същата причина, йоните на среброто доста успешно се използват за дезинфекция на питейна вода и във вид на сребърна вода (0,01-0,05 мг/л) и аналогичната светена вода, която се препоръчва да се приема ежедневно за профилактика на различни сезонни простудни и стомашно-чревни заболявания. Заради високите бактерицидни свойства, сребърна вода пият руските и американски космонавти, моряците на подводници при далечни плавания и при други екстремни ситуации.

Оказва се, че значително количество сребро се съдържа в организма на човека. Например в тъканите, каличеството сребро достига 20 мкг на 100 г сухо вещество. Най-много сребро се намира в главния мозък, в ядрата на нервните клетки, в жлезите на ендокринната система, в очите и в костите. Следователно, среброто се явява необходим структорен елемент от тъканите на нашия организъм. Участвайки в обменните процеси на организма, среброто се изразходва, което налага неговото набавяне от вън. Дневната потребност на човек достига 88 мкг на ден.

В резултат, днес среброто се разглежда като необходим микроелемент, обезпечаващ здравето, попълвайки структурните запаси на сребро в организма, както и силно изразените му бактерицидни свойства, предпазвайки ни от инфекции. Все по-често се появяват съобщения за противовъзпалителните свойства на среброто, които се явяват изключително важни, но малкоизвестни. Оказва се, че противовъзпалителните свойства на среброто може да действат подобно на мощен имуностимолатор, сравним със стероидните хормони. Също се отбелазва и стимулиращото действие на йоните на среброто върху кръвотворните органи и усилване на окислителните процеси в главния мозък два пъти, което подобрява неговата функция. Под влияние на среброто се повишава количеството на имуноглобулините клас А,M,G и се увеличава процентното съдържание на количеството на Т лимфоцитите. Следователно, йоните на среброто могат активно да участват в имуно-защитните функции на организма, повишавайки неговия имунитет.

Обаче, практическото използване на сребро си остава ограничено, във връзка с това, че сведенията зя влиянието на среброто върху организма на човека до сега бяха противоречиви.

Например, отдавна е отбелязано, че на един човек среброто помага за една седмица,  на друг не може да помогне и за месеци. Във връзка с това в много страни са изработени нормативи за съдаржанието на сребро в питейната вода, което гарантира нейната безопастност. ВОЗ допуска 0,1 мг/л, Евростандарт и в Русия – 0,01 мг/л. При това общоизвестни лекарства, съдържащи сребро (колоидно сребро, сребърен нитрат) и употребявани в медицината повече от сто години, съдържат 3-4 пъти повече сребро. Даже в някой случай, лечебни концентрации на йоните на среброто се оказали способни да унищожат  вирусите на спина, метастази на рака и тежки инфилтрати на туберколоза.

Такова противоречие за безопастността за здравето на хората в концентрацията на среброто, различаващи се 3-4 пъти и зависимото от количеството на среброто влияние на имуно-защитните свойства на организма, предизвиква естествено недоумение и предпазливост, които закономерно задържат широкото използване на колоидно сребро.

Затова е назряла необходимостта от допълнително изучаване на реакцията на нашия организъм към среброто, за да може по-точно и обосновано да се определи неговата безопасна концентрация, а така също допустимите лечебни и имуно-защитни дози, за да може още по-успешно да се прилагат положителните свойства на йоните на среброто.

В резултат, днес среброто се разглежда като необходим микроелемент, обезпечаващ здравето, попълвайки структурните запаси на сребро в организма, както и силно изразените му бактерицидни свойста, предпазвайки ни от инфекции. Все по-често се появяват съобщения за противовъзпалителните свойства на среброто, които се явяват изключително важни, но малкоизвестни. Оказва се, че противовъзпалителните свойства на среброто може да действат подобно на мощен имуностимулатор, сравним със стероидните хормони. Също се отбелазва и стимулиращото действие на йоните на среброто върху кръвотворните органи и усилване на окислителните процеси в главния мозък два пъти, което подобрява неговата функция. Под влияние на среброто се повишава количеството на имуноглобулините клас А,M,G и се увеличава процентното съдържание на количеството на Т лимфоцитите. Следователно, йоните на среброто могат активно да участват в имуно-защитните функции на организма, повишавайки неговия имунитет.

Сребърно-зависимите жени се оказаха особено чуствителни към присъствието на сребро и затова ние не рядко наблюдаваме много от тях да носят само сребърни украшения. При всичките наблюдавани от нас 87 такива жени, пробата за зависимост от сребро беше положителна и те отбелязаха усещане за комфорт, носейки сребърни украшения. Някои родители на сребърно-зависими деца си спомниха, че в ранна възраст при тежка пневмония, техните деца е спасило приемането на сребърна вода от църква, когато и най-съвременните лекарства вече не помагали.

Дадената методика за индивидуален подбор на противовъзпалителни капки за нос е призната за патент (Российский патент № 2114591), а в процеса на нейното използване фактически се превърна в проба за установяване на сребърна зависимост при хората.

Доколко додените изследвания потвъждават, че защитните, а следователно и  имунните свойства на организма на тези сребъно-зависими хора крайно се нуждае от сребърни йони, те условно бяха наречени „сребърни”.

А доколко при нормално лечение, препарати със съдаржание на сребро се прилагат рядко, сребърно-зависимите пациенти фактически не получават лечение. Това закономерно води до формирането на недоизлекувани болни, които често преминават в групата на хронично-болните на които конвенционалното лечение не помага. За такива пациенти даже и минимално количество колоидно сребро може да стане спасително, а лечебни дози от сребърни йони активно им помагат за оздравеят и могат да им помогнат да се справят с по-тежки заболявания.

Приведения анализ на известни данни и собствените изследвания помагат да се извадят три основни свойства на среброто, имащи непосредствено отношение към организма на човека, които трябва да се разглеждат по отделно както към групата на сребърно-зависимите, така и към сребърно-независимите хора.

1. Структорното сребро трябва да се признае за елемент, влизащ в състава на най-важните тъкани и органи на човешкия организъм. Това сребро участва в обменните процеси и поради тази причина се изразходва и затова организма има нужда от постъпванито на нови сребърни йони от вън. Обикновенно среброто се набавя при употребата на краставици, зеле и копър, но в много малки количества.

Регулярната употреба на сребърна вода (0,01 мг/л – 0,1мг/л) напълно обезпечава структорните потребности на организма на сребърно-независимите хора. Удобни се явяват и геловете с колоидно сребро, които също обезпечават постъпването на сребърни йони в организма.

2. Бактерицидните свойства на среброто се проявяват даже и при минимални концентрации в сребърна вода (0,01 мг/л – 0,1мг/л), което гарантира унищожаването на повече от 260 разновидности на патогенни микроорганизми, вируси и гъби, във връзка с което, нейната есенно-зимна употреба ефективно защитава от простудните аденовируси, парагрипните и грипните вируси, а през летния сезон – от стомашни (бактериални) инфекции без развитие на дисбактериоза.

Според мен, ругулярното постъпване в организма на сребърни йони от сребърна вода, хранителни добавки или колоидно сребро в концентрация до 0,1мг/л през стомаха или кожата е необходимо и даже полезно за сребърно-независимите. Например, регулярните гаргари на гърлото и впръскването в носа на сребърна вода ще помогне да бъдат унищожени патогенните вируси в носоглътката и ще защитава от простудни инфекции.

3. Лечебните свойства на среброто като противовъзпалителна и имуно-защитна реакция на тъканите на организма се проявяват при неговите по-високи концентрации, превишаващи структорните и антибактериалните 3-4 пъти. Такива концинтрации предлагат много производители на сребърна вода и апаратура за нейното получаване, които са полезни именно за сребърно-зависимите хора. Това се обяснява с повишената потребност на техния организъм от постъпването на сребърни йони, който се нуждае от по-голяма (лечебна) допълнителна концентрация на сребро, обезпечаваща имуно-защитните функции на организма. Заради това здравите „сребърни” хора зависят от постъпването на по-големи концентрации на сребърни йони. Например, за „сребърните” хора даже неразредена концентрация лечебно сребро, може да се накапва в носа, в очите и за гаргара на гърлото, както за профилактика на простудни заболявания, така и при първите признаци на тяхното проявяване.

Това позволява да се избегнат простудните заболявания, когато околните са вече болни. Обаче, за лечение на простудно заболяване при възрастни са необходими по-големи концентрации на сребърни йони, което позволава да се излекува остра хрема и болки в гърлото за 1-3 дни.

Допълнително към това, използването на сребърни съдове, сребърни украшения непосредствено върху тялото, гелове и лусиони със сребърни йони за сребърно- зависимите се явяват особено благоприятни.

Заключение:

Особено внимание заслужава изявената група на сребърно-зависимите хора, които формират контингента на хронично болните, заради липсата на сребърни йони, а доколкото тяхната бройка достига да 40% от населението, актуалността на този проблем става от сребро.

Заради това, при всички случаи на неефективно лечение, особено при сезонните простудни

заболявания е полезно да се изясни зависимостта на защитните свойства на организма особено важна и е приоритет със социално значение.

 

 

Юрий Петрович Улянов

Доктор на медицинските науки, професор в Московската медицинска академия;

Лауреат на един златен и три срeбърни медала на ВДНХ;

Действителен член на Американската академия Оториноларингология и хирургия;

Един от авторите на Американския учебник по Оториноларингология;

Повече от 30 години успешно прилага авторски методики за диагностика и лечение на УНГ заболявания при възрастни и деца.